Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012 05:21

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: "Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές σπουδές" στις κατευθύνσεις:
α)Λογοτεχνίας
β)Ιστορίας και Πολιτισμού

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ.210-7277488-9 ΦΕΚ 2561/Β'/18-12-08

 

 

ΚΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μίο Αθηνών σε συνεργασία με το Παν/μίο του Picardie της Γαλλίας ''Jules Verne''

τηλ.210-3605556, 3620003
ΦΕΚ 191/Β΄/08-02-08

 

 

Μουσικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.
(διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη "Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία"

II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277301-2 ΦΕΚ:928/Β'/ 11-06-07

 

 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στις κατευθύνσεις :
α.Λογοτεχνία
β.Γλωσσολογία

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277306-8 ΦΕΚ: 592/Β΄/11-05-06

Τμήμα Θεολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

α ) Ερμηνευτική Θεολογία β) Ιστορική Θεολογία
γ) Πατερικών Σπουδών-Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
δ) Συστηματική Θεολογία
ε) Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση

II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210- 7275717
ΦΕΚ: 799/Β΄/6-10-93, τροπ. ΦΕΚ 1091/Β΄/4-12-96, τροπ. ΦΕΚ 1578/Β΄/18-12-02

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

΄΄Φύλο και Θρησκεία΄΄

II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210- 7275717
ΦΕΚ: 1014/Β΄/24-7-03 ,τροπ.ΦΕΚ 379/Β΄/06-03-08

 

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

α) Βιβλικών Σπουδών
β) Εκκλησιαστικής Γραμματείας
γ) Θρησκειολογίας
δ) Κανονικού Δικαίου
ε) Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής
στ) Χριστιανικής Λατρείας

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7795177,7275716
ΦΕΚ: ΦΕΚ 798/Β΄/6-10-93 - Μετονομασία ΦΕΚ 166/Α΄/6-10-94, τροπ. ΦΕΚ 515/Β΄/11-4-00, τροπ. ΦΕΚ 13/Β΄/13-01-03

 

Τμήμα Νομικής

Τομέας Δημοσίου Δικαίου

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου

Πληροφορίες: τηλ. 210 - 3607607, 3688656
ΦΕΚ: 87/Β΄/10-2-94, τροπ. ΦΕΚ 628/Β΄/30-7-96, τροπ. ΦΕΚ 1184/Β΄/98, τροπ. ΦΕΚ1191/Β΄/27-9-00, αντικ. ΦΕΚ 1023/Β΄/24-7-03

 Τομέας Διεθνών Σπουδών

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
του Τομέα Διεθνών Σπουδών με τίτλο ''Νομικές Διεθνείς Σπουδές'' εξειδικεύεται σε τρεις κατευθύνσεις :

α.Δημόσιο Διεθνές β.Ευρωπαϊκό Δίκαιο γ.Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκρητικό Δίκαιο

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις κατευθύνσεις:
α) Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
β) Ευρωπαϊκού Δικαίου
γ) Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου

Πληροφορίες: 210-3601168, 3688656
ΦΕΚ: 111/Β΄/18-2-94, τροπ. ΦΕΚ 957/Β΄/24-10-97, τροπ. ΦΕΚ161/Β΄/16-2-00, αντικ. ΦΕΚ 44/Β΄/22-1-02, αντικ. ΦΕΚ 1717/Β΄/19-11-04,τροπ.ΦΕΚ 1526/Β΄/18-10-06

Τομέας Ποινικών Επιστημών

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) Ποινικών Επιστημών στις εξής κατευθύνσεις:
α) Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
β) Εγκληματολογία

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Ποινικές Επιστήμες

Πληροφορίες: τηλ. 210 - 3607607, 3610112,3688656 ΦΕΚ: 476/Β΄/24-6-94, τροπ. ΦΕΚ 345/Β΄/2-5-97, αντικ. ΦΕΚ 1943/Β΄/30-12-05

Τομέας Ιστορίας -Φιλοσοφίας - Κοινωνιολογίας

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
α) Ιστορία του Δικαίου
β) Φιλοσοφία του Δικαίου
γ) Κοινωνιολογία του Δικαίου
δ) Εκκλησιαστικό Δίκαιο

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210- 3607607, 3688656
ΦΕΚ: 333/Β΄/3-5-95 , τροπ. ΦΕΚ 193/Β΄/20-02-03

Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
α. Ενός ετούς β. δύο ετών

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210 - 3601168, 3688656
ΦΕΚ: 763/Β΄/28-8-96, τροπ. ΦΕΚ 738/Β΄/25-8-97, τροπ. ΦΕΚ 633/Β΄/24-6-98, αντικ. ΦΕΚ 774/Β΄/17-6-03

Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
α) Εμπορικό Δίκαιο
β) Εργατικό Δίκαιο
γ) Πολιτική Δικονομία

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210 – 3601168, 3688656
ΦΕΚ: 650/Β΄/17-5-99, τροπ. ΦΕΚ 226/Β΄/15-02-06

(κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο

Πληροφορίες: τηλ. 210 - 3601168, 3688656
ΦΕΚ: 1193/Β΄/31-08-06

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Κράτος και Δημόσια Πολιτική

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210 - 3688919
ΦΕΚ: 298/Β΄/17-4-95, τροπ. ΦΕΚ 975/Β΄/15-9-98, τροπ. ΦΕΚ 342/Β΄/24-3-03 ,τροπ.ΦΕΚ 1058/Β΄/27-07-05,τροπ.ΦΕΚ 1222/Β΄/17-07-07, τροπ.ΦΕΚ 2484/Β΄/31-12-07

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ" στους τομείς:
α) Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική
β) Περιφερειακές και Διεθνείς Σπουδές

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210 3688919
ΦΕΚ: 55/Β΄/94, τροπ. ΦΕΚ 991/Β΄/94, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β΄/22-12-97, αντικ. ΦΕΚ 660/Β΄/1-7-98 ,τροπ. ΦΕΚ 575/Β΄/12-5-03,τροπ. ΦΕΚ 753/Β΄/19-5-04

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.
(διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: "Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία" στους τομείς:
α) Πολιτικής Επιστήμης
β) Κοινωνιολογίας

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-3688919
ΦΕΚ: 55/Β΄/94, τροπ. ΦΕΚ 298/Β΄/95, τροπ. ΦΕΚ 738/Β΄/97, αντικ. ΦΕΚ 673/Β΄/3-7-98, τροπ. ΦΕΚ 575/Β΄/12-5-03,τροπ.ΦΕΚ 201/Β΄/13-02-06

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Πληροφορίες: τηλ. 210 3689700
ΦΕΚ: 1883/Β΄/15-10-99, τροπ. ΦΕΚ 753/Β΄/19-5-04

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. (διατμηματικό - διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με το Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μίου Αιγαίου)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΄΄Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική΄΄
με κατευθύνσεις στη:
α) Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών
β) Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική γ) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

Πληροφορίες: τηλ. 210 - 3223187
ΦΕΚ: 505/Β΄/30-6-94, αντικ. ΦΕΚ 1225/Β΄/1-12-98 , αντικ. ΦΕΚ 1317/Β΄/16-9-03 ,αντικ.ΦΕΚ 1375/Β΄/04-10-05

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ''Οικονομική Επιστήμη''

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην ''Οικονομική Επιστήμη''

Πληροφορίες: τηλ. 210 - 3223187
ΦΕΚ: 1501/Β΄/10-10-03

Τμήμα Φιλολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ''Κοραής''
α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
β) Λατινική Φιλολογία
γ) Βυζαντινή Φιλολογία δ) Λαογραφία
ε) Νεοελληνική Φιλολογία
στ)Γλωσσολογία

II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277309, 7277310
ΦΕΚ: 482/Β΄/31-5-95, αντικ.ΦΕΚ 1317/Β΄/16-9-03

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2. (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ Ε.Μ.Π.)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
Ι. Το Π.Μ.Σ. με τίτλο "ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ" απονέμει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη ''Γλωσσική Τεχνολογία''

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277853, 7277859
ΦΕΚ: 1085/Β΄/16-10-98 ,τροπ.ΦΕΚ 1022/Β΄/24-7-03

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3. (διατμηματικό Π.Μ.Σ. Φιλοσοφικής συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φ.Π.Ψ.)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277853, 7277859
ΦΕΚ: 951/Β΄/ 31-12-93, τροπ. 1208/Β΄/98, τροπ. ΦΕΚ 774/Β΄/17-6-03

 

Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς:
α) Προϊστορικής Αρχαιολογίας
β) Κλασικής Αρχαιολογίας
γ) Βυζαντινής Αρχαιολογίας
δ) Ιστορίας της Νεότερης Τέχνης
ε) Ιστορίας της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
στ)Βυζαντινής Ιστορίας ζ) Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
η) Ευρωπαϊκής Ιστορίας

II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277319
ΦΕΚ: 300/Β΄/21-4-94, τροπ. ΦΕΚ 388/Β΄/14-5-97, τροπ. ΦΕΚ 672/Β΄/30-5-03

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

(συνεργαζ/νο με το Τμήμα Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α. και σε σύμπραξη με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ''Μουσειακές Σπουδές''

ΙΙ.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277319
ΦΕΚ: 823/Β΄/25-6-03 ,τροπ. ΦΕΚ 579/Β'/04-04-08

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.
(διαπανεπιστημιακό - διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν/μίου Αιγαίου )

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διαχείριση Μνημείων

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277319
ΦΕΚ: 573/Β΄/20-4-07

 

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Σχολική Ψυχολογία

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Σχολική Ψυχολογία 

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277315, 7277316, 7277317 
ΦΕΚ: 952/Β΄/31-12-93, αντικ. ΦΕΚ 305/Β΄/7-5-96, τροπ.ΦΕΚ 285/Β΄/7-3-05,τροπ.ΦΕΚ 214/Β΄/22-2-07

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Κλινική Ψυχολογία

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277315, 7277316, 7277317
ΦΕΚ: 305/Β΄/7-5-96, διορθ. ΦΕΚ 556/Β΄/10-7-96, τροπ.ΦΕΚ 1718/Β'/19-11-04,τροπ.ΦΕΚ 253/Β'/25-02-05 ,τροπ.ΦΕΚ 415/Β΄/26-03-07

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στη ''Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου'' με κατευθύνσεις: 1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία 2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 4. Διαπολιστισμική Εκπαίδευση 5. Σύγχονες Τεχολογίες στην Εκπαίδευση

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277315, 7277316, 7277317 
ΦΕΚ: 55/Β΄/28-1-94, τροπ. ΦΕΚ 490/Β΄/22-5-98, τροπ. ΦΕΚ 41/Β΄/22-01-03 , τροπ.ΦΕΚ 1788/Β' /08-12-06

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στη ''Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό'' 

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277315, 7277316, 7277317
ΦΕΚ: 55/Β΄/28-1-94, τροπ. ΦΕΚ 849/Β΄/12-8-98, τροπ. ΦΕΚ 1578/Β΄/18-12-02 , τροπ. ΦΕΚ 1209/Β΄/6-8-04

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη:
α) Συστηματική Φιλοσοφία
β) Ιστορία της Φιλοσοφίας και
γ) Ηθική

ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στη Φιλοσοφία

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277315, 7277316, 7277317
ΦΕΚ 650/Β΄/17-5-99,αντικ.ΦΕΚ 1920/Β'/24-12-04, τροπ. ΦΕΚ 214/Β'/22-02-07
τροπ. ΦΕΚ 579/Β'/04-04-08,τροπ. ΦΕΚ 583/Β΄/31-03-09

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.

(σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ))

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες>

Πληροφορίες: τηλ.210- 7277315, 7277316,7277317 ΦΕΚ 61/Β'/21-01-05 ,τροπ.ΦΕΚ 379/Β΄/06-03-08

 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους εξής τομείς και κατευθύνσεις :

 Α. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Β. Τομέας Επιστημών Αγωγής

Ι) Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική
ΙΙ) Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Εκπ/τικούς Οργανισμούς και Προγράμματα
ΙΙΙ) Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση
Γ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Ι) Μαθηματικά στην Εκπαίδευση
ΙΙ) Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Δ. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Ε. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ι) Διδακτική της Γλώσσας - Λογοτεχνία Θέατρο και Εκπαίδευση
ΙΙ) Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας - Λαογραφία και Πολιτισμός
ΙΙΙ) Κοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας - Μειονότητες - Παιδική Ηλικία

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στους αντίστοιχους τομείς και τις επιμέρους κατευθύνσεις
Πληροφορίες: τηλ. 210-3639735, 3688197
ΦΕΚ: 628/Β΄/22-8-94, τροπ. ΦΕΚ 796/Β΄/24-10-94, τροπ. ΦΕΚ 388/Β΄/14-5-97, τροπ. ΦΕΚ 515/Β΄/11-4-00, τροπ. ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-01, αντικ. ΦΕΚ 660/Β΄/29-5-03 ,τροπ.ΦΕΚ 1717/Β'/19-11-04,τροπ.ΦΕΚ 592/Β΄/11-05-06,τροπ.ΦΕΚ 573/Β΄/20-4-07, τροπ.ΦΕΚ 191/Β΄/08-02-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 (ΠΜΣ συνεργαζ/μενο με το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

 Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: "Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων" Πληροφορίες: τηλ. 210-3639735, 3688197 ΦΕΚ 117/Β΄/01-02-06, διορθ.σφαλμ.ΦΕΚ 228/Β΄/20-02-06

 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. (κοινό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Institute of Education (ΙοΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : "Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα"

 Πληροφορίες: τηλ. 210-3688040 ΦΕΚ 670/Β΄/5-9-94, τροπ. ΦΕΚ 705/Β΄/6-6-01,αντικ. ΦΕΚ 611/Β΄/19-5-03,αντικ.ΦΕΚ 1432/Β΄/28-09-06,αντικ.ΦΕΚ 2116/Β΄/14-10-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2. (διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν/μίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

 Πληροφορίες: τηλ. 210-3688040 ΦΕΚ 1247/Β'/06-09-05, τροπ.ΦΕΚ 1144/Β΄/09-07-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ειδική Αγωγή

 Πληροφορίες: τηλ. 210-3688040 ΦΕΚ 2051/Β'/03-10-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4. (ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:''Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία''στις εξής κατευθύνσεις:
α)Συμβουλευτική Ψυχολογία
β)Συμβουλευτική

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-3688040 ΦΕΚ 2455/Β'/02-12-08

 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

 (πρώην διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατεύθυνση Θεατρολογίας με τίτλο ''Θέατρο : Θεωρία και Πράξη - Ιστορία και Παρόν '' ( με πρώην τίτλο : '' Το Ελληνικό Θέατρο από την Αρχαιότητα έως Σήμερα : Θεωρία και Παράσταση'' ) ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Θεατρικών Σπουδών

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7277931, 7277300, 7277928 ΦΕΚ: 120/Β΄/23-2-94, αντικ. ΦΕΚ 848/Β΄/12-8-98 ,τροπ. ΦΕΚ 575/Β΄/12-5-03 ,τροπ. ΦΕΚ 1835/Β΄/27-12-05 ,τροπ. ΦΕΚ 3/Β΄/07-01-2008

 

Τμήμα Φυσικής

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους εξής τομείς:
- ΒΑΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ:
α) Φυσική των Υλικών
β) Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
γ) Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική
- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ με εξειδίκευση:
Φυσική Περιβάλλοντος

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:
Φυσικών Επιστημών με κατευθύνσεις: α. ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ β. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7225976, 7276803
ΦΕΚ: ΦΕΚ 450/Β΄/16-6-94, τροπ. ΦΕΚ 305/Β΄/ 7-5-96, τροπ. ΦΕΚ 512/Β΄/3-7-96, τροπ.ΦΕΚ 989/Β΄/18-9-98, διορθ.ΦΕΚ 1153/Β΄/3-11-98, αντικ. ΦΕΚ 825/Β΄/25-6-03

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

 (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 α) στην ''Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία'' με πρόσθετη εξειδίκευση:

 - στις Τηλεπικοινωνίες - στην Επεξεργασία και Διακίνηση της Πληροφορίας

 β) στον ''Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό'' με πρόσθετη εξειδίκευση:

 - στην Πληροφορική και - στα Πληροφοριακά Συστήματα

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7225976, 7276803
ΦΕΚ 254/Β΄/8-4-94, τροπ. ΦΕΚ 1157/Β΄/13-8-03

 

Τμήμα Χημείας

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς:

 α)Αναλυτικής Χημείας β) Φυσικοχημείας γ) Οργανικής Χημείας δ) Βιομηχανικής Χημείας ε)Xημείας Tροφίμων στ)Βιοχημείας ζ) Κλινικής Χημείας η) Ανόργανης Χημείας και Τεχνολογίας θ) Χημείας και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στη Χημεία

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7242906,7274386
ΦΕΚ: 511/Β΄/4-7-94, τροπ. ΦΕΚ 700/Β΄/10-7-98, τροπ. ΦΕΚ 1191/Β΄/27-9-00,
τροπ.ΦΕΚ 668/Β΄/30-4-07, τροπ.ΦΕΚ 2409/Β΄/21-12-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:
"Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της"

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7242906,7274386
ΦΕΚ: 673/Β΄/3-7-98 ,τροπ.ΦΕΚ 1495/Β΄/ 22-7-99 , τροπ. ΦΕΚ 672/Β΄/30-5-03 ,τροπ.ΦΕΚ 1912/Β΄/29-12-06, τροπ.ΦΕΚ 2409/Β΄/21-12-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.
(διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Χημείας Α.Π.Θ., Χημείας Ιωαννίνων)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στην περιοχή της Διδακτικής της Χημείας και τις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες με κατευθύνσεις:
α) Διδακτική της Χημείας
β) Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ.210-7242906,7274386
ΦΕΚ: 1063/Β΄/12-10-98 ,τροπ. ΦΕΚ 515/Β΄/ 11-4-00, τροπ. ΦΕΚ 855/Β΄/30-6-03

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.
(διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:
''Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας''

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7242906,7274386
ΦΕΚ: 1694/Β΄/19-11-03, τροπ. ΦΕΚ 766/Β΄/30-04-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5.
(συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας του Α.Π.Θ., του Παν/μίου Πατρών, του Παν/μίου Κρήτης, του Παν/μίου Ιωαννίνων και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη
''Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7242906,7274386
ΦΕΚ: 1737/Β΄/26-11-03

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.

 (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο
''Κατάλυση και Εφαρμογές της'' με τις εξής κατευθύνσεις :

 α) Ομογενής Κατάλυση β) Ετερογενής Κατάλυση γ) Εφαρμοσμένη Κατάλυση

 ΙΙ.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7242906,7274386
ΦΕΚ: 1797/Β΄/06-12-04 ,τροπ.ΦΕΚ 379/Β΄/06-03-08

 

Τμήμα Βιολογίας

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.
(διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:
"Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική"

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7274247-8, 7274060
ΦΕΚ: 1132/Β΄/29-10-98 , διορθ. ΦΕΚ 1252/Β΄/17-6-99, τροπ. ΦΕΚ 690/Β΄/3-6-03 ,τροπ. ΦΕΚ 1244/Β'/06-09-05

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.
(διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην "Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" με εξειδικεύσεις: α)Βιολογική Ωκεανογραφία β) Γεωλογική Ωκεανογραφία γ) Φυσική Ωκεανογραφία δ)Χημική Ωκεανογραφία

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7284248, 7274061, 7274418
ΦΕΚ: 258/Β΄/12-4-94, αντικ. ΦΕΚ 1132/Β΄/29-10-98 ,τροπ. ΦΕΚ 544/Β΄/6-5-03 ,τροπ.ΦΕΚ 1612/Β΄/22-11-05,διορθ.σφαλμ. ΦΕΚ 1632/ Β΄/07-11-06, τροπ.ΦΕΚ 2561/Β΄/18-12-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3. (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα ΧΗΜΕΙΑΣ και ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του Ε.Κ.Π.Α.)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στην Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7274247-8, 7274060
ΦΕΚ: 575/Β΄/12-5-03 ,τροπ.ΦΕΚ 668/Β΄/30-4-07,τροπ.ΦΕΚ 245/τ.Β΄/14-02-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:
''Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7274247-8, 7274060
ΦΕΚ: 773/Β΄/17-6-03 ,τροπ.ΦΕΚ 573/Β΄/20-4-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:
''Βιοπληροφορική''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7274247-8, 7274060
ΦΕΚ: 773/Β΄/17-6-03 ,τροπ.ΦΕΚ 573/Β΄/20-4-07,τροπ.ΦΕΚ 245/τ.Β΄/14-02-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:
''Μικροβιακή Βιοτεχνολογία''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7274247-8, 7274060
ΦΕΚ: 774/Β΄/17-6-03 ,τροπ.ΦΕΚ 590/Β΄/23-04-07,τροπ.ΦΕΚ 245/τ.Β΄/14-02-08,
τροπ.ΦΕΚ 2285/Β΄/11-11-08

 

Τμήμα Μαθηματικών

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις: α) Θεωρητικά Μαθηματικά β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
γ) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7240454, 7274369
ΦΕΚ: 952/Β΄/31-12-93, αντικ. ΦΕΚ 1303/Β΄/24-6-99, αντικ. ΦΕΚ 575/Β΄/12-5-03 ,αντικ. ΦΕΚ 706/Β΄/15-04-09

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

 (κοινό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με τα Τμημάτα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Μαθηματικών και Στατιστικής και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7240454, 7274369
ΦΕΚ 706/Β΄/15-04-09

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.
(διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής Αθηνών και Μαθηματικών Ιωαννίνων)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στη Βιοστατιστική

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην περιοχή της βιοστατιστικής

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7240454,7462045
ΦΕΚ: 1267/Β΄/21-12-98 ,τροπ. ΦΕΚ 342/Β΄/24-3-03 ,τροπ.ΦΕΚ 1207/Β΄/13-07-07,
τροπ.ΦΕΚ 2699/Β΄/31-12-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.
(διατμηματικό -διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής του Ο.Π.Α)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στην περιοχή των ''Μαθηματικών της Αγοράς και της Παραγωγής''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7240454, 7274369
ΦΕΚ: 1190/Β΄/ 19-11-98 ,τροπ. ΦΕΚ 1549/Β΄/14-12-00, τροπ. ΦΕΚ 1023/Β΄/24-7-03,

 τροπ. ΦΕΚ 2737/Β΄/31-12-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5.
(διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Γενικό Τμήμα Ε.Μ.Π., Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πάτρας, Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στη "Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού" με κατευθύνσεις:

 1. Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού 2. Μαθηματική Λογική 3. Πληροφορική Λογική

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7240454, 7274369
ΦΕΚ: 241/Β΄/11-4-96, διόρθ. ΦΕΚ 533/Β΄/30-6-97, αντικ. ΦΕΚ 73/Β΄/ 8-2-99 ,τροπ. ΦΕΚ 272/Β΄/10-2-04 ,τροπ. ΦΕΚ 399/Β΄/05-03-09

 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ''Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες'' με ειδικεύσεις:
α) Υπολογιστικής Επιστήμης
β) Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
γ) Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών
δ) Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων
ε) Επεξεργασίας Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
στ) Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Πληροφορίες: τηλ. 210-7275154, 7275314

 ΦΕΚ: 786/Β΄/6-10-93, τροπ. ΦΕΚ 1074/Β΄/30-8-00, αντικ. 1052/Β΄/13-7-04 , διορθ. ΦΕΚ 1240/Β΄/12-8-04,τροπ.ΦΕΚ 581/Β΄/28-04-05

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.
(διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣστη ''Μικροηλεκτρονική'' με κατευθύνσεις:

 1. Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 2. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Πληροφορίες: τηλ. 210-7275154, 7275314, 7247495
ΦΕΚ 942/Β'/2-9-98,τροπ. ΦΕΚ 1022/Β΄/24-7-03,τροπ. ΦΕΚ 583/Β΄/31-03-09

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.
(διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ) 

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στη ''Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων''

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στο επιστημονικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7275154, 7275314, 7247495
ΦΕΚ ΦΕΚ 1844/Β'/10-12-03,τροπ.ΦΕΚ 569/Β΄/08-05-06

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.
(ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : "Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία" στις κατευθύνσεις :

 α)Πληροφορική στην Ιατρική
β)Βιοπληροφορική

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7275154, 7275314, 7247495
ΦΕΚ 640/Β΄/23-05-06

 

 

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις:
α)Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες :Δομές και Πολιτικές ,β)Κοινή Γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία,γ)Πολιτισμικές Σπουδές, δ)Συγκρούσεις:Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία,ε)Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210 - 3226855, 3220820, 3689384, 3220091
ΦΕΚ: 1018/Β'/11-12-95, τροπ. ΦΕΚ 633/Β'/24-6-98,τροπ. ΦΕΚ 873/Β΄/17-7-00,
αντικ ΦΕΚ 672/Β΄/30-5-03, τροπ.ΦΕΚ 275/Β΄/02-03-07,τροπ.ΦΕΚ 2304/Β΄/12-11-08

 

Ιατρική Σχολή

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.
(διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Βιολογικό και Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ιατρική Α.Π.Θ., Ιατρική Θράκης, Ιατρική Ιωαννίνων, Ιατρική Κρήτης,την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το ''ΕΚΕΦΕ'' Δημόκριτος)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στον τομέα της Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7462045,7712872

 ΦΕΚ: 670/Β΄/5-9-94,αντικ. ΦΕΚ 1002/Β'/24-9-98,αντικ. ΦΕΚ 969/Β΄/15-7-03

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
με τίτλο: ''Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική, Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική'' με κατευθύνσεις:
1. Εργαστηριακή Ιατρική
2. Κλινική Ιατρική
3. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Πληροφορίες: τηλ. 210-7462045,7712872

 ΦΕΚ: 848/Β'/12-8-98,τροπ. ΦΕΚ 1564/Β'/23-11-01,αντικ. ΦΕΚ 1694/Β΄/19-11-03
διόρθ. ΦΕΚ 14/Β΄/12-1-04,διόρθ. ΦΕΚ 1850/Β΄/11-12-03

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3. (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας και Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α. και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) , το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών A. Fleming και το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στη ''Μοριακή Ιατρική'' σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις:
1. Λειτουργική Γονιδιωματική και Πρωτεωμική
2. Νευροβιολογία
3. Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στη ''Μοριακή Ιατρική''σε δύο επιμέρους κατευθύνσεις:
1. Λειτουργική Γονιδιωματική
και Πρωτεωμική
2. Νευροβιολογία

 Πληροφορίες: τηλ. 210- 7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1400/Β'/30-9-03,τροπ.ΦΕΚ 332/Β΄/29-02-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
με τίτλο: ''Επεμβατική Ακτινολογία''

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στην Ακτινολογία

 Πληροφορίες: τηλ.210- 7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 737/Β'/26-11-03 ,τροπ.ΦΕΚ 967/Β'/26-05-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5. (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με το Τμήμα της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Επισκεπτών -τριών Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην περιοχή της Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας

 Πληροφορίες: τηλ. 210- 7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1990/Β'/31-12-04,τροπ.-συμπλ.ΦΕΚ 204/Β΄/17-02-05,τροπ.ΦΕΚ 379/Β΄/06-03-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6. (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών και σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στην περιοχή Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία (''Environment and Health. Capacity Building for Decision Making'')

 Πληροφορίες: τηλ. 210- 7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1990/Β'/31-12-04,τροπ.-συμπλ.ΦΕΚ 204/Β΄/17-02-05,τροπ.ΦΕΚ 214/Β΄/22-02-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
με τίτλο '' Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική '' στις κατευθύνσεις :
α.'' Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στην Γενική Χειρουργική'' (ΚΙ)
β. ''Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στην Χειρουργική των Μεταμοσχεύσεων Οργάνων ''(ΚΙΙI)

II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Πληροφορίες: τηλ.210- 7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 141/Β'/07-02-05, τροπ.ΦΕΚ 869/Β΄/04-06-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8. (σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική

 Πληροφορίες: τηλ. 210- 7712872, 7462045

 ΦΕΚ:222/Β'/18-02-05

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9.
(διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών και σε σύμπραξη με το Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
με τίτλο : ''Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία - Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση'' στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία σε δυο επιμέρους κατευθύνσεις:
α)Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
β)Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
με τίτλο : ''Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία - Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση'' στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία σε δυο επιμέρους κατευθύνσεις:
α)Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
β)Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210- 7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 456/Β'/08-04-05

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10. (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στην "Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα "

 Πληροφορίες: τηλ.210- 7712872, 7462045

 ΦΕΚ:1036/Β΄/01-08-06

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11. (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
της "Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική"

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1036/Β΄/01-08-06

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
με τίτλο:'' Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας''

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1565/Β΄/25-10-06, τροπ.ΦΕΚ 415/Β΄/26-03-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στο αντικείμενο της "Διεθνούς Ιατρικής - Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας"

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1787/Β΄/08-12-06

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14. (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στην ''Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή''

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1518/Β΄/17-8-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15. (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στην περιοχή της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1518/Β΄/17-8-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16. (ΠΜΣ σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοσηλευτικής Β΄ και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας )

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στην ''Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1518/Β΄/17-8-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στα "Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών"

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ: 1518/Β΄/17-8-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 18.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: "Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο : Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα " στην "Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου" II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ:2561/Β΄/18-12-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην "Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία"

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ:2561/Β΄/18-12-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 20.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Κλινική Νευροψυχολογία (M.Sc. in Clinical Neuropsychology)

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7712872, 7462045

 ΦΕΚ:2649/Β΄/30-12-08

 

Τμήμα Οδοντιατρικής

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ
I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 1.Κοινωνικής Οδοντιατρικής
2.Βιολογίας Στόματος
3.Οδοντιατρικών Βιοϋλικών

4.Παθοβιολογία Στόματος
5.Παθοβιολογίας Στόματος με κατεύθυνση Χειρουργική Στόματος
6.Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
7.Ορθοδοντικής
8.Παιδοδοντιατρικής
9.Οδοντικής Χειρουργικής
10.Περιοδοντολογίας
11.Ενδοδοντίας
12.Προσθετικής
13.Στοματολογίας
14. Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 στις τέσσερις βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες, της Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Βιολογίας Στόματος, Οδοντιατρικών Υλικών και Παθοβιολογίας Στόματος

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7785587, 7461120

 ΦΕΚ: 260/Β'/12-4-94 , αντικ. ΦΕΚ 989/Β'/18-9-98 , τροπ. ΦΕΚ 1506/Β΄/3-12-02
τροπ. ΦΕΚ 355/Β΄/18-03-05 ,τροπ.ΦΕΚ 772/Β΄/28-06-06 ,τροπ.ΦΕΚ 766/Β΄/30-04-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2. (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
με τίτλο : ''Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7785587, 7461120

 ΦΕΚ: 787/Β΄/30-06-06 ,διορθ.σφαλμ.ΦΕΚ 1352/Β΄/14-09-06

 

Τμήμα Φαρμακευτικής

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.
(ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: '' Παραγωγή και ΄Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων'' με κατευθύνσεις: α.στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση) β.στον Έλεγχο Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)

 Πληροφορίες: τηλέφωνο: 210-7230856, 7274351, 7274355

 ΦΕΚ: 1064/Β΄/12-10-98 ,τροπ. ΦΕΚ 619/Β΄/20-5-03 ,τροπ.ΦΕΚ 1144/Β΄/09-07-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα : ''Βιομηχανική Φαρμακευτική''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7230856, 7274351, 7274355

 ΦΕΚ: 1063/Β΄/12-10-98 ,τροπ. ΦΕΚ 619/Β΄/20-5-03 ,τροπ.ΦΕΚ 1707/Β΄/22-11-06
τροπ.ΦΕΚ 2472/Β΄/31-12-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις:                                       1. Κλινικής Φαρμακευτικής
2.Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής                                                                3.Φαρμακευτικής Τεχνολογίας                                                                                4.Καλλυντικών-Κοσμητολογίας                                                                                                5. Συνθετικής Φαρμακευτικής Χημείας                                                                                   6. Φαρμακευτικής Ανάλυσης-Ελέγχου Ποιότητας
7.Φαρμακογνωσίας Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
8. Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων (Φάρμακα, Καλλυντικά, Ειδικά Προϊόντα Διατροφής)
9. Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7274351, 7274355

 ΦΕΚ: 966/Β΄/31-12-93, τροπ. ΦΕΚ 388/Β΄/14-5-97, τροπ. ΦΕΚ 633/Β΄/24-6-98, τροπ. ΦΕΚ 774/Β΄/17-6-03 ,τροπ.ΦΕΚ 1707/Β΄/22-11-06

 

 

Τμήμα Νοσηλευτικής

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις ειδικεύσεις:                                                 1) Βασικές Επιστήμες                                                                                                           2) Δημόσια Υγεία
3) Κoινoτική Νοσηλευτική                                                                                                      4) Ψυχική Υγεία                                                                                                                  5) Κλινική Νοσηλευτική

 με κατευθύνσεις:

 α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική β) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτικήγ) Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδαδ) Παιδιατρική Νοσηλευτικήε) Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεωνστ) Χειρουργική Νοσηλευτική

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7774149, 7462063
ΦΕΚ: 248/Β΄/7-4-94, αντικ. ΦΕΚ 306/Β΄/7-5-96, τροπ. ΦΕΚ 73/Β΄/8-2-99, αντικ. ΦΕΚ 43/Β΄/22-1-03

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.
(διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α., Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Παν/μίου Πειραιά, Γενικό Τμήμα Α.Π.Θ., Ιατρικό Τμήμα Ιωαννίνων)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξειδικεύσεις:
α) Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
β) Πληροφορικής Υγείας

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7774149, 7462063

 ΦΕΚ: 1085/Β΄/16-10-98 ,διορθ. ΦΕΚ 28/Β΄/25-1-99, τροπ. ΦΕΚ 1200/Β΄/26-8-03

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3. (διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7774149, 7462063

 ΦΕΚ: 1518/Β΄/17-8-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7774149, 7462063

 ΦΕΚ: 1518/Β΄/17-8-07

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων στις παρακάτω δυο κατευθύνσεις:
Ι. Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
ΙΙ. Οργάνωση και Διοίκηση

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7774149, 7462063

 ΦΕΚ: 664/Β΄/29-05-06 ,διορθ.σφαλμ.ΦΕΚ 1252/Β΄/08-09-06 ,διορθ.σφαλμ.ΦΕΚ 1499/Β΄/10-10-06

 

 

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (πρώην Γεωλογίας)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις :
1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
2.Στρωματογραφία-Παλαιοντολογία
3. Γεωγραφία και Περιβάλλον
4. Δυναμική Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία
5. Γεωφυσική Σεισμολογία

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7237475, 7274061, 7274418
ΦΕΚ: 252/Β/7-4-94, τροπ. ΦΕΚ 737/Β/25-8-97, τροπ. ΦΕΚ 345/Β/21-3-02, τροπ. ΦΕΚ 13/B/13-1-03,τροπ. ΦΕΚ 1247/Β'/06-09-05,διορθ.σφαλμ.ΦΕΚ 1632/Β΄/07-11-06,τροπ.ΦΕΚ 1708/Β΄/22-11-06

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών)

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 στον τομέα της Πρόληψης και Διαχείρισης των Φυσικών Καταστροφών (ΠΔΦΚ)

 II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ.210-7237475, 7274061, 7274418

 ΦΕΚ: 1797/Β'/06-12-04,τροπ.ΦΕΚ 928/Β΄/11-06-07

 

 

 Τμήμα Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.
(διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Γενικό Τμήμα του Ε.Μ.Π. μετονομασθέν σε Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στην ''Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας''
II. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην ''Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7275516, 7275518
ΦΕΚ: 211/Β΄/2-4-96, αντικ. ΦΕΚ 988/Β΄/18-9-98 ,αντικ. ΦΕΚ 903/Β΄/4-7-03

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2. (διαπανεπιστημιακό -διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (πρώην Πληροφορικής) του ΕΚΠΑ, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Πληροφορικής Ο.Π.Α.)

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στη "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη" με κατευθύνσεις : α) Γνωσιακή Επιστήμη β) Εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
στη "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη"

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7275516, 7275518
ΦΕΚ: 1073/Β΄/14-10-98, τροπ.ΦΕΚ 1196/Β΄/26-8-03, τροπ.ΦΕΚ 484/Β΄/18-04-06

 

 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη ''Βιολογία της Άσκησης'' στις εξής κατευθύνσεις:
I.Εργοφυσιολογία
II.Εργοφυσιολογία-Μέθοδοι Έρευνας και Φυσική Δραστηριότητα
III.Αθλητιατρική
IV.Αθλητιατρική με έμφαση στην ποσοτική ανάλυση
V.Αθλητική Βιομηχανική
VI.Αθλητική Φυσικοθεραπεία
VII.Αθλητική Φυσικοθεραπεία με έμφαση στην ποσοτική ανάλυση

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Πληροφορίες: τηλ. 210-7276039, 7276018 ΦΕΚ: 660/Β΄/1-7-98 ,τροπ.ΦΕΚ 262/Β΄/13-02-09

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός" σε μια από τις κατευθύνσεις : α) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
β) Προπονησιολογία
II.
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7276039, 210-7276018 ΦΕΚ 1718/Β΄/19-11-04 ,τροπ.ΦΕΚ 1247/Β'/06-09-05 ,τροπ.ΦΕΚ 766/Β'/30-04-08

 

 

 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

 (διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ στις εξής κατευθύνσεις:
1. Αγγλικής Γλώσσας
2. Γαλλικής Γλώσσας
3. Γερμανικής Γλώσσας
4. Ισπανικής Γλώσσας
5. Ιταλικής Γλώσσας

Πληροφορίες: τηλ. 210-7277753
ΦΕΚ: 628/Β΄/23-6-98 , τροπ. ΦΕΚ 1627/Β΄/18-8-99 , τροπ. ΦΕΚ 575/Β΄/12-5-03, τροπ. ΦΕΚ 2650/Β'/30-12-08 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 I. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:''Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία'' στις κατευθύνσεις: 1. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 2. Γαλλική Λογοτεχνία 3. Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις παραπάνω κατευθύνσεις

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7277753, 7277423
ΦΕΚ: 324/Β΄/11-2-04,τροπ. ΦΕΚ 577/Β'/28-04-05 ,τροπ. ΦΕΚ 1565/Β΄/25-10-06

 

 

 

 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ)

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη ''Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές''

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7277452-3-4 ΦΕΚ 969/Β΄/15-7-03 ,τροπ.ΦΕΚ 332/Β΄/29-02-08

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

 Ι. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με ειδικεύσεις:

 1.Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 2.Μετάφραση 3. Λεξικογραφία/Ορολογία4. Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Ιδεολογία

 ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 Πληροφορίες: τηλ. 210-7277452-3-4 ΦΕΚ 324/Β΄/11-2-04, τροπ.ΦΕΚ 284/Β΄/02-03-07

 

 

Διαβάστηκε 425 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012 07:12
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
JoomShaper