ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 Καταβάλλεται σε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία, ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις.

 Νόμοι και αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή είναι οι:

 Ν. 2054/52, Ν.Δ. 2961/54 (άρθρο 34).

 ΟΡΟΙ:

Οι Δικαιούχοι έχουν προθεσμία για την είσπραξη, τρεις μήνες από την απόλυσή τους απ’ το στρατό.

Περιγραφή:

 

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 - 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο.

Ο Νόμος που καλύπτει την παροχή είναι ο Ν. 1545/85.

Το επίδομα ανέρχεται σε 73,37€, τον μήνα και καταβάλλεται για πέντε μήνες.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με το άρθρο 27 του Ν.3016/2002 καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος στους μακροχρόνια άνεργους με δαπάνη που θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω Νόμου εκδόθηκε η υπ’αριθμ.31092/4.7.03 ΚΥΑ και η υπ’ αριθμ. 31217/8.4.03 ΚΥΑ  η οποία δημοσιεύτηκε στις 14/4/03.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 Ειδικό βοήθημα, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι , λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

 

1)ΓΕΝΙΚΑ

 

Με την με αριθμ. 33891/606/7-5-2008 Υ.Α. , η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Σελίδα 1 από 2
JoomShaper