Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα της δήλωσης ιδιοκτησίας καθώς και οδηγίες συμπληρωσής τους και συμπληρωμένα υποδείγματα.

 

 

Πηγές / σύνδεσμοι:

Κτηματολόγιο Α.Ε.

    Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο.Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή)

Εδώ μπορεί να βρει κάποιος όλες τις αιτήσεις που μπορεί να κάνει προς το Κτηματολόγιο, όπως Αίτηση για καταχώρηση Εγγραπτέας πράξης και Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπουΑίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου – Αποσπάσματος Κτηματολογικού ΔιαγράμματοςΚτηματογραφικού ΔιαγράμματοςΑίτηση για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο Κτηματογράφησης, Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης κ.τ.λ.

JoomShaper